ඔබේ කොන්දේ පැතිවල ඇති අනවශ්‍ය මේදය ඉවත් කරගැනීමට ව්‍යායාම 7ක්

සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යායාම කරන්නේ ඇඟේ ඉස්සරහ පැත්තේ තියන අවයවවල ලස්සන හැඩයක් පවත්වගන්නයි. මොකද අපේ ඇඟේ පිටුපස අපට පේන්නෙ නැති නිසා ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යායාම කරද්දි අපට පිටුපස ගැන හිතන්න අමතක වෙනවා. ව්‍යායාම කලත් හරියට ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණද කියලාවත් අපිට පේන්නෙ නෑනේ. ඒ නිසා පිටුපසට ව්‍යායාම කරන එක අපිට එහෙමම මග හැරෙනවා.

ඒත් ශරීරයේ පිටුපස මාංශපේශි වල හැඩය හොඳින් පවත්වගෙන නම් යන්න අපිට ව්‍යායාම කරන්නම වෙනවා. අද අපි ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඒ වගේ ඵලදායී ව්‍යායාම 7 ක් ගැනයි.

01. ඉදිරියට නැමෙන්න

උරහිස් දෙපැත්තට කරගෙන කෙළින් හිටගන්න.
දණහිස් නමන්නේ නැතුව අත් දෙක ඉස්සරහට දිගු කරමින් ඉදිරියට නැමෙන්න.
දැන් අත් දෙක බිමින් තියන්න.
වැළමිටෙන් නමන්න එපා.

02. පැත්තට නැමෙන්න

උරහිස් කෙළින් තියාගෙන හිටගන්න.
එක් අතක් ඔසවා හිස පිටුපසට තියන්න. අනෙක් අට ඩම්බෙල් එකක් ගෙන එය පහත් කරන්න.
ඩම්බෙල් එක අතේ තියාගෙනම ඒ පැත්තට කෙටි නැමීම් කරන්න

03. පුෂ් අප්ස්

මුණින් අතට වැතිරී අත් දෙකෙන් නැගිටින්න. දැන් ශරීරය පහත් කරලා, වැලමිට දෙසට අත්වලින් නැමෙන්න.
ආරම්භක ස්ථානයට ආපසු යන්න.

04. දුනු ඉරියව්ව
 • මුණින් අතට වැතිරෙන්න.
 • කකුල් දෙක දණහිසෙන් නවා අත් දෙක පිටුපසට දිගු කර, අත්වලින් වළලුකර අල්ලා ගන්න.
 • ගැඹුරින් හුස්ම ගන්න.
 • තත්පර කිහිපයක් මේ ඉරියව්වේ රැඳී සිටින්න.
 • හුස්ම ගනිමින් මාංශ පේශි ලිහිල් කර ආරම්භක ස්ථානයට ආපසු යන්න.
05. සුපර්මෑන්
 • මුණින් අතට වැතිරෙන්න.
 • අත් හා කකුල් දිගු කරන්න.
 • කකුල් හා අත් දෙකම එකවර ඔසවා, පිටුපසට නැමෙන්න.
 • තත්පර කිහිපයක් මේ ඉරියව්වෙන් ඉන්න.
 • ආරම්භක ඉරියව්වට ආපසු යන්න.
06. කොන්දට ව්‍යායාමයක්
 • බෝලය මත මුණින් අතට වැතිරෙන්න.
 • ඔයාගෙ කකුල් බිම ගෑවෙන්න තියන්න.
 • හිස පිටුපසට අත්දෙක තියාගන්න.
 • බෙල්ල කෙළින්ම තබාගෙන උරහිස් හා සිරුරේ ඉහළ කොටස පිටුපසට ඔසවන්න.
07. පාලම

මේ අභ්‍යාසය පිටුපසට ගොඩක් ප්‍රතිඵලදායක වුණත් සූදානමක් නැතුව එය කිරීමෙන් පිට කොන්දට හානි සිදුවෙන්න පුලුවන්. කලින් ඉගෙනගත් ව්‍යායාම සමඟ නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීමෙන් සති කිහිපයකට පසු මේ ව්‍යායාමය කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

 • කකුල් දණහිසෙන් නමා පිටෙන් වැතිරෙන්න.
 • හිසට ඉහළින් තියන තට්ටුවට ඔයාගෙ අත් තියන්න.
 • ඉණ හා උරහිස් ඉහළට ඔසවා පිටුපසට නැමෙන්න.
 • තත්පර කිහිපයක් රූපයේ පරිදි රැඳී සිටින්න.
 • ඔයාගෙ පිටුපස හෙමින් පහත් කරමින් ආපසු ආරම්භක ඉරියව්වට ‍යන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *